SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
Z OKAZJI DNIA ZIEMI

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W INOWROCŁAWIU
DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Z OKAZJI DNIA ZIEMI

PT. „PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA”

REGULAMIN KONKURSU:

Cel konkursu: rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i dostrzegania jej piękna

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy mogą zgłaszać maksymalnie 2 zdjęcia w dwóch kategoriach:

  • krajobraz

  • osobliwość natury

2. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie od 4 maja do 31maja 2021 r.

3. Fotografie należy zgłaszać TYLKO w formie elektronicznej na adres email spikonkursfotograficzny2021@interia.pl w temacie meila należy wpisać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

4. Niedozwolone jest kopiowanie zdjęć z Internetu. Przyjmowane są wyłącznie prace autorskie.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wyróżnionych zdjęć.

6. W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z organizatorami konkursu.

7. Organizatorzy konkursu: Dorota Kopeć, Anna Glonek, Małgorzata Lewandowska, Anna Borzęcka

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!