REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkowa) na okres dwóch tygodni.
 3. Książek nie należy przetrzymywać,gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
REGULAMIN CZYTELNI
 1. Z księgozbioru czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Do czytelni wchodzimy tylko z zeszytem, własne książki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wejściem do czytelni.
 4. Korzystający z czytelni wpisuje się do „Rejestru odwiedzin”.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tylko na miejscu nie wynosząc ich poza czytelnię.
 6. Czytelnik odpowiada osobiście za materiały, z których korzysta.
 7. Dokumentów nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie materiały i książki bibliotekarzowi
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W MCI

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
 2. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Uczniowie mogą korzystać z komputerów w godzinach wolnych dla danego ucznia od zajęć lekcyjnych.
 4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
 5. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 8. W czytelni należy zachować ciszę.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.