W bibliotece szkolnej znajduje się 12258 książek (lektury, książki obyczajowe, przygodowe, historyczne, sensacyjne, popularnonaukowe, obcojęzyczne, tzw. biblioteczka podręczna czyli słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy i in.). W czytelni można przeczytać takie czasopisma jak: Światełko i Promyczek w wersji czarnodrukowej i brajlowskiej, Świerszczyk, Mały Artysta, Aura, Victor Junior, Wszystko dla szkoły, Wiadomości Głosy Rozmowy o Szkole, Życie Szkoły, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Biblioteka w Szkole, Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. Można również w ciszy odrobić lekcje, pouczyć się, skorzystać z księgozbioru podręcznego, a także z komputera (dostęp do internetu). W razie potrzeby bibliotekarz służy pomocą. W grudniu 2007 roku otrzymaliśmy sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji cztery stanowiska z dostępem do Internetu oraz urządzenie drukujące i kopiujące do użytku uczniów i nauczycieli. Od tej pory każdy może w godzinach pracy biblioteki wykorzystywać Internet i programy multimedialne do pracy i nauki.

W MCI można korzystać m.in. z:
– Zasobów edukacyjnych Internetu
– Portali i serwisów oświatowych
– Baz danych i katalogów on line bibliotek
– Bezpłatnych czasopism elektronicznych
– Zasobów bibliotek cyfrowych
– Przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Multimedialne Centrum Informacji mieści się w Czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM do jego przestrzegania.
Czytelnia jest miejscem, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne ze ścieżki czytelniczej i medialnej oraz zajęcia z biblioterapii. Na zajęciach z Biblioterapii rozwijamy swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogacamy swoją wiedzę o świecie i ludziach. Poznajemy różne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych za pomocą literatury. W naszej bibliotece organizowane są ciekawe konkursy, wystawy, inscenizacje, kiermasze tanich książek, wycieczki do Biblioteki Miejskiej.

Biblioteka włączyła się do kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom „ Od kilku lat w bibliotece prowadzone są akcje:
– „Bądź sponsorem swojej biblioteki”
– „Przynieś owijacz do szkolnej biblioteczki, żeby były ładne nasze książeczki”

W bibliotece działa aktyw biblioteczny i Koło Miłośników Książki, którego członkowie pomagają podczas codziennych wypożyczeń i prac bibliotecznych. Należą do niego uczniowie, którzy interesują się książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazują chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Chętnie uczestniczą w przygotowaniach konkursów, imprez i uroczystości bibliotecznych. Praca w aktywie wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

Biblioteka gromadzi również multimedia:kasety VHS (filmy fabularne, edukacyjne, lektury),płyty CD (encyklopedie, słowniki), CD Audio (muzyka). Zbiory biblioteczne zostały sklasyfikowane według UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna). Czytelnicy mogą korzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego. Biblioteka posiada również program MOL Optivum. Obecnie tworzony jest spis całego księgozbioru. Po zakończeniu pracy komputerowy katalog będzie dostępny dla uczniów. W ten sposób rozpoczęliśmy przekształcanie tradycyjnej biblioteki w nowoczesne Centrum Informacji. Otrzymaliśmy do biblioteki pakiet edukacyjny filmoteka szkolna. Istnieje możliwość wypożyczenia filmów przez nauczycieli, a także ich wykorzystania na zajęciach kół zainteresowań.