Słowa Virgini Satir (amerykańskiej psychoterapeutki) mówiące o tym, że „Poczucie wartości może wzrastać tylko w atmosferze w której indywidualne różnice są doceniane, błędy tolerowane, komunikacja jest otwarta…” stały się wyznacznikiem i motywem wyboru obszaru jakim są DOBRE RELACJE.

Uważamy, iż w środowisku jakim jest szkoła integracyjna, której specyfika wymaga od wszystkich jej Podmiotów (uczniów, rodziców i pracowników szkoły) dużej otwartości, współpracy, tolerancji – dobre relacje są wyznacznikiem sukcesu.

Zdecydowaliśmy się na wybór tego celu, gdyż sądzimy iż podjęcie działań w zakresie tego obszaru pomoże nam ulepszyć pracą szkoły, zacieśnić współpracę Wszystkich Jej Podmiotów, podjąć wiele ciekawych działań dla uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Mamy nadzieję, iż dzięki tym przedsięwzięciom szkoła stanie się miejscem, w którym Każdy Jej Podmiot będzie miał poczucie Pełnej Wartości.

W działania zespołu włączyło się 24 nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor,  nauczyciel: języka angielskiego, języka polskiego, historii i wos-u, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający).