HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

  • VII i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

– możliwość nauki od 15 roku życia
– system nauki: dzienny
– przyuczenie do wykonywania określonej pracy
– wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu
i wynagradzaniu młodocianych
– możliwość nauki w różnych zawodach;

  • I, II, III KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

– możliwość nauki od 15 roku życia
– system nauki: dzienny
– wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu
młodocianych
– możliwość nauki w różnych zawodach

PAMIĘTAJ!!!

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!

BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO !!!

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Metalowców 7; 88 – 100 Inowrocław,

tel.  52 307 01 49 ; e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl