W załączniku zamieszczony jest Harmonogram
Roku Szkolnego 2022/2023

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN, z dnia 11 sierpnia 2017 roku ,
w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Kalendarza MEN.

Harmonogram Roku Szkolnego 2022-2023