W załączniku zamieszczony jest Harmonogram
Roku Szkolnego 2020/2021

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN, z dnia 11 sierpnia 2017 roku ,
w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Kalendarza MEN.

HARMONOGRAM – 2020 – 2021