Harmonogram Roku Szkolnego 2019/2020

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN, z dnia 11 sierpnia 2017 roku, w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Kalendarza MEN

I semestr – 19 tygodni nauki  

Daty Wydarzenia Uwagi
Wrzesień 02.09.2019r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
12 – 27.09.2019r. Spotkania wychowawców z Rodzicami: wybór rad klasowych rodziców oraz przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców; zaopiniowanie Klasowego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego; RODO; bezpieczeństwa uczniów w szkole; zasady współpracy nauczyciel- rodzic.
Październik 14.10.2019r. (poniedziałek) obchody Dnia Edukacji Narodowej :

Uroczysta Akademia z okazji DEN (klasy 4-8 )

Uroczyste Ślubowanie uczniów klas 1 (klasy 1-3 )

– zgodnie z art.74 ustawy Karta Nauczyciela, jest dniem                          wolnym od zajęć lekcyjnych –
23.10.2019r. (środa) Dzień otwarty dla Rodziców w godz. 17:30-19:30

 

Listopad 01.11.2019r.      (piątek ) Uroczystość Wszystkich Świętych
11.11.2019r.     (poniedziałek) Święto Niepodległości
Spotkania wychowawców z Rodzicami
Grudzień 06.12.2019r.     (piątek) Święto Szkoły –  Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych , Mikołajki – KONCERT

 

11.12.2019r.     (środa ) Dzień otwarty dla Rodziców w godz. 17:30-19:30 Skuteczne powiadamianie Rodziców i uczniów o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych, ostateczne wystawianie ocen, w terminie do 15 stycznia 2020 r.

 

20.12.2019r. (piątek) Świąteczne spotkania klasowe
od 21 grudnia do 06 stycznia 2020r. Zimowa przerwa świąteczna w tym Boże Narodzenie , Nowy Rok, Święto Trzech Króli Dwa dni wolne od zajęć (2 i 3 stycznia z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły)
Styczeń do 15.01.2020r. Ostateczne wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
do 20.01.2020r. Wychowawcy klas przekazują karty informacyjne, dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej swoich klas, wicedyrektorom szkoły

 

22.01.2020r. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
23- 24.01.2020r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami podsumowujące prace uczniów w I semestrze
27.01.2020r. -07.02.2020r. Ferie zimowe

II semestr

Luty 19.02.2020 r.    (środa) Podsumowujące posiedzenie rady pedagogicznej

 

Marzec 04.03.2020r. (środa) Dzień otwarty dla Rodziców w godz. 17:30-19:30
Kwiecień 21, 22 i 23          ( wtorek, środa, czwartek)  

Egzamin ósmoklasisty

UWAGA ! Uczniowie nie podlegający egzaminom zewnętrznym w dniach od 21.04 do 23.04.2020r. mają przerwę w zajęciach lekcyjnych ( nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych w szkole i na terenie miasta).
09.04 do 14.04 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
Spotkania wychowawców klas z rodzicami

 

Maj 01,02,03 (piątek, sobota, niedziela) Dni wolne w związku ze Świętem Pracy oraz Świętem                                         Konstytucji 3 Maja

 

20.05.2020r. (środa) Dzień otwarty dla Rodziców w  godz.  17:30-19:30

Skuteczne powiadamianie Rodziców i uczniów o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach

rocznych, ostateczne wystawianie ocen, w terminie do 10 czerwca 2020

 

Czerwiec 01.06.2020r. (poniedziałek ) Dzień Dziecka zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
do 10.06.2020r. Ostateczne wystawienie klasyfikacyjnych ocen rocznych
11.06.2020r. – 12.06.2020r.   (czwartek, piątek) Dni wolne od zajęć związane ze Świętem Bożego Ciała Jeden dzień wolny od zajęć        (12 czerwca z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły)
17.06.2020r. (środa) Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
24.06.2020r. (środa) Posiedzenie rady pedagogicznej   podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/2020

 

26.06.2020r. (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r. Ferie letnie
31  sierpnia  2020r. (poniedziałek)  godz. 10:30 Posiedzenie rady pedagogicznej