Od 2006r w naszej szkole prowadzony jest wolontariat szkolny. Jego celem jest uwrażliwienie dziecka na los drugiego człowieka. Chętnych do niesienia pomocy nie brakuje. Dzięki wytrwałej i systematycznej pracy naszych wolontariuszy, nawiązaliśmy współprace z Bankiem Żywności, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji p. Grzegorza Karczmarka, Fundacja „Nasz Dom”, WOŚP.  Jesteśmy szkołą kreatywna i dlatego organizujemy również akcje na „własna rękę”.  Do jednej z nich należy przeprowadzenie zbiórki na rzecz dzieci z Afryki. Dzięki hojności naszych darczyńców,  możemy przekazać misjonarzom słodycze,  przybory szkolne oraz maskotki.
Zapraszamy do aktywnego włączania się we wszystkie akcje.
Opiekunami SZKOLNEGO WOLONTARIATU są: p. Małgorzta Krotoszyńska i p. Justyna Rajs.