W naszej szkole wolontariat działa od 2005roku. Opiekę nad nim sprawują: Małgorzata Leśniak, Justyna Rajs i Ewa Rogozińska. Każdego, kto chce się zaangażować w różne przedsięwzięcia i pomagać innym, zapraszamy do nas. Jest już nas spora gromadka, ale zawsze może być nas więcej.

Uczestniczymy w stałych akcjach, ale także pomagamy spontanicznie, to znaczy, w zależności od potrzeb.

Uczestniczymy w stałych akcjach, ale także pomagamy spontanicznie, to znaczy, w zależności od potrzeb.

Akcje wolontariatu:

  •  Góra Grosza
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Dzień Kolorowej Skarpetki
  • Dzień Niebieski
  • przedszkolaki w szkole
  • zbiórki środków czystości
  • zbiórki rzeczy
  • zbiórki żywności.