DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Mielcarek

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

MATEMATYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

WICEDYREKTORZY

Magdalena Pałasz-Kminikowska

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA

Justyna Tuchorska

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ 

REWALIDACJA I EDUKACJA

SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

LOGOPEDIA

RESOCJALIZACJA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA

PLASTYKA

TECHNKA


WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A

Beata Trzosek

Lucyna Tomaszewska

REWALIDACJA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I B

Żaneta Kowalska

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PRACA SOCJALNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Agnieszka Maciejczak

Klasa I C

Ewa Sobańska – Patyk

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Alina Pochocka

NAUCZANIE POCZATKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PRZYRODA

Katarzyna Wiktorowska – zastępstwo za Alinę Pochocką

Klasa II A

Anna Kilich

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Daria Chodorowska

PSYCHOPEDAGOGIKA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

REWALIDACJA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa II B

Izabela Popowska 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

ARTETERAPIA

Maria Ziemkiewicz 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

TERAPIA PEDAGOGICZNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa II C

Anna Borzęcka 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

TYFLOPEDAGOGIKA

Dorota Kopeć 

REWALIDACJA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Klasa III A

Joanna Drapiewska

Kamila Woźniak

RESOCJALIZACJA 

Klasa III B

Ewa Szmude

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

SOCJOTERAPIA

WOS

Aldona Kostuch 

REWALIDACJA

LOGOPEDIA 

Klasa III C

Małgorzata Lewandowska 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

Anna Grąźlewska 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SZKOLNA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV A

Marta Momot

Klasa IV B

Izabela Wulkowicz 

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

LOGOPEDIA

Klasa V A

Justyna Rajs

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

Klasa V B

Ewa Rogozińska

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

Klasa V C

Małgorzata Leśniak

REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Klasa V D

Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek

RESOCJALIZACJA

WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYTWNĄ

Klasa VI A

Agnieszka Szych 

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa VI B

Monika Lewandowska

RESOCJALIZACJA

DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa VI C

Iwona Gabryszak

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa VII A

Agnieszka Kałużna

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Klasa VII B

Beata Roszak

REWALIDACJA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HISTORIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Klasa VII C

Marta Czajkowska

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PLASTYKA
SURDOPEDAGOGIKA
TYFLOPEDAGOGIKA

Klasa VIII A 

Agnieszka Woźniak 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

SURDOPEDAGOGIKA  I  TYFLOPEDAGOGIKA

Klasa VIII B

Małgorzata Jeznach

PSYCHOPEDAGOGIKA

REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Klasa VIII C 

Agnieszka Topolska

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I SOCJALNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SOCJOTERAPIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Piekarczyk

JĘZYK POLSKI

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA-KYNOTERAPEUTA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SZKOLENIE I i II STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CERTYFIOKWANY TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak 

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Hanna Drzazgowska 

JĘZYK POLSKI

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Aleksandra Katulska 

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska 

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Chęsy

JĘZYK ANGIELSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Maria Łaszkiewicz 

JĘZYK ANGIELSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Paulina Fojt-Głowacka 

JĘZYK ANGIELSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Monika Hałas

FILOLOGIA ANGIELSKA

JĘZYK ROSYJSKI

Krzysztof Głowacki 

JĘZYK ROSYJSKI 

PRZYRODA

Agnieszka Gawarecka

GEOGRAFIA

PRZYRODA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

GEOGRAFIA 

Agnieszka Gawarecka 

GEOGRAFIA

PRZYRODA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

BIOLOGIA, CHEMIA 

Ewa Korpusińska-Prusak 

BIOLOGIA

CHEMIA

Dorota Gawron 

CHEMIA

BIOLOGIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

MATEMATYKA

Iwona Mrówczyńska

MATEMATYKA

PRZYRODA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anita Świtek

MATEMATYKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PEDAGOGIKA SPECJALNA – TERAPIA PEDAGOGICZNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

Anna Stężała 

MATEMATYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGZAMINATOR SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Dorota Kurowska 

MATEMATYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Adrianna Bełżek 

MATEMATYKA

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

FIZYKA

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek 

MATEMATYKA

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

HISTORIA , WOS

Magdalena Szczepaniak 

HISTORIA

WOS

JĘZYK POLSKI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

EGZAMINATOR EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

INSTRUKTOR ZHP

Tomasz Ciechanowski 

HISTORIA

WOS 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Sławomir Rak

TECHNIKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

INFORMATYKA

Sławomir Rak 

TECHNIKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

PLASTYKA

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Magdalena Szczepaniak

MUZYKA

Agnieszka Krokowska

MUZYKA

MUZYKOTERAPIA W REHABILITACJI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TANIEC TOWARZYSKI – KURS KWALIFIKACYJNY

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Marcin Kosiak

RELIGIA

Ks. Paweł Wilczewski

RELIGIA 

Jolanta Kopeć 

RELIGIA

SOCJOTERAPIA

Anna Michalak 

RELIGIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Kuberska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Leszek Arent 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Antoni Majewski 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Szłyk 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOG SZKOLNY

Lucyna Moryc 

PEDAGOGIKA

PSYCHOPEDAGOGIKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

SOCJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSYCHOLOG

Monika Głowicka

PEDAGOG SPECJALNY

Urszula Kubiak

REWALIDACJA

RESOCJALIZACJA

SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

LOGOPEDIA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA
PLASTYKA
TECHNIKA

Edyta Olejnik 

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

PEDAGOGIKA W SPECJALNOŚCI OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

LOGOPEDA

Alicja Rochowiak 

LOGOPEDIA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SZKOLNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kilich 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŚWIETLICA

Karolina Bąkowska-Bugaj

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PSYCHOPEDAGOGIKA

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

PRZYRODA

BIOLOGIA

Elżbieta Dobrzykowska 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Agnieszka Kwiatkowska

PSYCHOLOGIA DZIECKA

PSYCHOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

BIBLIOTEKA

Zofia Olszewska 

BIBLIOTEKOZNASTWO 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Anna Glonek 

BIBLIOTEKOZNASTWO

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA