DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Mielcarek

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

MATEMATYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

WICEDYREKTORZY

Magdalena Pałasz-Kminikowska

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA

Justyna Tuchorska

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ 

REWALIDACJA I EDUKACJA

SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

LOGOPEDIA

RESOCJALIZACJA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA

PLASTYKA

TECHNKA

WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A

Anna Kilich

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

Daria Chodorowska 

PSYCHOPEDAGOGIKA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

REWALIDACJA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa I B

Izabela Popowska 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

ARTETERAPIA 

Maria Ziemkiewicz 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

TERAPIA PEDAGOGICZNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa I C

Anna Borzęcka 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

TYFLOPEDAGOGIKA

Dorota Kopeć 

REWALIDACJA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Klasa II A

Ewa Sobańska – Patyk

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Alina Pochocka

NAUCZANIE POCZATKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PRZYRODA 

Kamila Woźniak – zastępstwo za Alinę Pochocką 

RESOCJALIZACJA 

Klasa II B

Ewa Szmude

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

SOCJOTERAPIA

WOS

Aldona Kostuch 

REWALIDACJA

LOGOPEDIA 

Klasa II C

Małgorzata Lewandowska 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ 

Anna Grąźlewska 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SZKOLNA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa III A

Beata Trzosek

Lucyna Tomaszewska

REWALIDACJA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa III B

Halina Lelińska

Żaneta Kowalska

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PRACA SOCJALNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Klasa IV A

Justyna Rajs

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM I STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

Klasa IV B

Ewa Rogozińska

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

I STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

Klasa IV C

Małgorzata Leśniak

REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Klasa IV D

Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek

RESOCJALIZACJA

WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYTWNĄ

Klasa V A

Agnieszka Szych 

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa V B

Monika Lewandowska

RESOCJALIZACJA

DORADZTWO ZAWODOWE

Paulina Patyk – zastępstwo

Klasa V C

Iwona Gabryszak

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa VI A

Agnieszka Kałużna

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Klasa VI B

Beata Roszak

REWALIDACJA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HISTORIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Klasa VI C

Marta Czajkowska

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PLASTYKA

SURDOPEDAGOGIKA TYFLOPEDAGOGIKA

Klasa VII A 

Agnieszka Woźniak 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

SURDOPEDAGOGIKA  I  TYFLOPEDAGOGIKA

Klasa VII B

Małgorzata Jeznach

PSYCHOPEDAGOGIKA

REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Klasa VII C 

Agnieszka Topolska

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I SOCJALNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SOCJOTERAPIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Klasa VIII A

Izabela Wulkowicz 

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

LOGOPEDIA

Klasa VIII B

Monika Kinowska 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I EDUKACJA USTAWICZNA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

Klasa VIII C

Kamila Andrzejczak

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z REWALIDACJĄ

KURS Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Marta Zielińska  /zastępstwo/ 

PEDAGOGIKA ANIMACYJNA SPOŁECZNO-KULTURALNA

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWAWCY KLAS GIMNAZJALNYCH

Klasa III A

Monika Hałas

REWALIDACJA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO–OLIGOFRENOPEDAGOGIKA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

FILOLOGIA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa III B

Anna Tarkowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z DZIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Klasa III C

Marta Momot

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Piekarczyk

JĘZYK POLSKI

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA-KYNOTERAPEUTA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SZKOLENIE I i II STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CERTYFIOKWANY TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak 

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Hanna Drzazgowska 

JĘZYK POLSKI

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Aleksandra Katulska 

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska 

JĘZYK POLSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGZAMINATOR EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ 

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Chęsy

JĘZYK ANGIELSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Maria Łaszkiewicz 

JĘZYK ANGIELSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Paulina Fojt-Głowacka 

JĘZYK ANGIELSKI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anna Gerlach

FILOLOGIA ANGIELSKA

JĘZYK ROSYJSKI

Krzysztof Głowacki 

JĘZYK ROSYJSKI 

PRZYRODA

Agnieszka Gawarecka

GEOGRAFIA

PRZYRODA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

GEOGRAFIA 

Agnieszka Gawarecka 

GEOGRAFIA

PRZYRODA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

BIOLOGIA, CHEMIA 

Ewa Korpusińska-Prusak 

BIOLOGIA

CHEMIA 

Dorota Gawron 

CHEMIA

BIOLOGIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

MATEMATYKA

Iwona Mrówczyńska

MATEMATYKA

PRZYRODA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Anita Świtek

MATEMATYKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PEGAGOGIKA SPECJALNA – TERAPIA PEDAGOGICZNA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGAZMINATOR SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMINATOR EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

Anna Stężała 

MATEMATYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EGAZMINATOR SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

Dorota Kurowska 

MATEMATYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM 

Adrianna Bełżek 

MATEMATYKA

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

FIZYKA

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMANTAMI INFORMATYKI

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek 

MATEMATYKA

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

HISTORIA , WOS

Magdalena Szczepaniak 

HISTORIA

WOS

JĘZYK POLSKI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

EGZAMINATOR EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

INSTRUKTOR ZHP 

Tomasz Ciechanowski 

HISTORIA

WOS 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Sławomir Rak

TECHNIKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Jarosław Doberstajn 

WYCHOWANIE TECHNICZNE

INFORMATYKA 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Sławomir Rak 

TECHNIKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Jarosław Doberstajn 

WYCHOWANIE TECHNICZNE

INFORMATYKA

PLASTYKA

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

FIZYKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Magdalena Szczepaniak

MUZYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Agnieszka Krokowska

MUZYKA

MUZYKOTERAPIA W REHABILITACJI

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TANIEC TOWARZYSKI – KURS KWALIFIKACYJNY

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

Marcin Kosiak

RELIGIA

Ks. 

RELIGIA 

Jolanta Kopeć 

RELIGIA

SOCJOTERAPIA

Anna Michalak 

RELIGIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Kuberska 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Leszek Arent 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Antoni Majewski 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Szłyk 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOG SZKOLNY

Lucyna Moryc 

PSYCHOPEDAGOGIKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

SOCJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSYCHOLOG

Elżbieta Kowalska

RESOCJALIZACJA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

JĘZYK POLSKI

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

PSYCHOLOGIA

EEG – BIOFEEDBACK 1 STOPNIA

TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA 

PEDAGOG SPECJALNY

Urszula Kubiak

REWALIDACJA

RESOCJALIZACJA

SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

LOGOPEDIA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA

PLASTYKA

TECHNIKA

Edyta Olejnik 

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

PEDAGOGIKA W SPECJALNOŚCI OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

LOGOPEDA

Alicja Rochowiak 

LOGOPEDIA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SZKOLNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kilich 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŚWIETLICA

Karolina Bąkowska-Bugaj

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PSYCHOPEDAGOGIKA

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

PRZYRODA

BIOLOGIA

Elżbieta Dobrzykowska 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Agnieszka Kwiatkowska – zastępstwo 

PSYCHOLOGIA DZIECKA

PSYCHOPEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

BIBLIOTEKA

Zofia Olszewska 

BIBLIOTEKOZNASTWO 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI 

Anna Glonek 

BIBLIOTEKOZNASTWO

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA