DYREKTOR 

SZKOŁY

Alicja Mielcarek

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
MATEMATYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA

WICEDYREKTORZY

Magdalena Pałasz-Kminikowska

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
JĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA

Justyna Tuchorska 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
REWALIDACJA I EDUKACJA
SURDOTYFLOPEDAGOGIKA
LOGOPEDIA
RESOCJALIZACJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA
TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA
PLASTYKA
TECHNIKA

WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A

Beata Trzosek

Lucyna Tomaszewska

REWALIDACJA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I B

Żaneta Kowalska 

PEDAGOGIKA OGÓLNA
PRACA SOCJALNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek 

RESOCJALIZACJA
WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ

Klasa I C

Ewa Sobańska – Patyk

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
TERAPIA PEDAGOGICZNA

Alina Pochocka

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PRZYRODA

Klasa II A

Izabela Popowska 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
ARTETERAPIA

Klasa II B

Anna Kilich

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Daria Chodorowska

PSYCHOPEDAGOGIKA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
REWALIDACJA
ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa II C

Anna Borzęcka

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
TYFLOPEDAGOGIKA 

Dorota Kopeć

REWALIDACJA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
TERAPIA PEDAGOGICZNA

Klasa III A

Ewa Szmude

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
SOCJOTERAPIA
WOS

Aldona Kostuch 

REWALIDACJA
LOGOPEDIA

Klasa III B

Małgorzata Lewandowska

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

Joanna Drapiewska

Klasa IV A

Agnieszka Szych

RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV B

Monika Lewandowska 

RESOCJALIZACJA
DORADZTWO ZAWODOWE
WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa IV C

Iwona Gabryszak 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 

Klasa V A

Marta Czajkowska
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PLASTYKA
SURDOPEDAGOGIKA
TYFLOPEDAGOGIKA

Klasa V B

Agnieszka Kałużna

RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM 

Klasa V C

Beata Roszak

REWALIDACJA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
HISTORIA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Klasa VI A

Małgorzata Jeznach 

PSYCHOPEDAGOGIKA
REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA
BILATERALNA INTEGRACJA

Klasa VI B

Agnieszka Topolska

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I SOCJALNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SOCJOTERAPIA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

Klasa VI C

Monika Kinowska

Klasa VII A

Marta Momot

Klasa VII B

Izabela Wulkowicz

RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
LOGOPEDIA

Klasa VIII A

Justyna Rajs 

TERAPIA PEDAGOGICZNA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

Klasa VIII 

Ewa Rogozińska 

RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

Klasa VIII C

Małgorzata Leśniak 

REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Klasa VIII D

Agnieszka Woźniak 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ
PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI
SURDOPEDAGOGIKA  I  TYFLOPEDAGOGIKA

I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO SJM
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA
BILATERALNA INTEGRACJA

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Piekarczyk

JĘZYK POLSKI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM CERTYFIKOWANY SPECJALISTA – KYNOTERAPEUTA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SZKOLENIE I i II STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
CERTYFIKOWANY TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak 

JĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ
 HUMANISTYCZNA

Aleksandra Katulska 

JĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska 

JĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Chęsy 

JĘZYK ANGIELSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Paulina Fojt-Głowacka 

JĘZYK ANGIELSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Monika Hałas

FILOLOGIA ANGIELSKA

JĘZYK ROSYJSKI

Krzysztof Głowacki 

JĘZYK ROSYJSKI

PRZYRODA

Agnieszka Gawarecka 

GEOGRAFIA
PRZYRODA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA

GEOGRAFIA 

Agnieszka Gawarecka 

GEOGRAFIA
PRZYRODA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA

BIOLOGIA,
CHEMIA

Ewa Korpusińska-Prusak 

BIOLOGIA
CHEMIA

Dorota Gawron 

CHEMIA
BIOLOGIA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

MATEMATYKA

Iwona Mrówczyńska 

MATEMATYKA
PRZYRODA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anita Świtek 

MATEMATYKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
PEDAGOGIKA SPECJALNA – TERAPIA PEDAGOGICZNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

Anna Stężała 

MATEMATYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EGZAMINATOR SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dorota Kurowska 

MATEMATYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Adrianna Bełżek 

MATEMATYKA
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

FIZYKA

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek 

MATEMATYKA
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HISTORIA ,
WOS 

Magdalena Szczepaniak 

HISTORIA
WOS
JĘZYK POLSKI
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
EGZAMINATOR EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ INSTRUKTOR ZHP

Tomasz Ciechanowski 

HISTORIA
WOS

ZAJĘCIA
TECHNICZNE 

Sławomir Rak 

TECHNIKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

INFORMATYKA

Sławomir Rak 

TECHNIKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PLASTYKA

Marcin Kosiak 

TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Magdalena Szczepaniak

MUZYKA

Agnieszka Krokowska 

MUZYKA
MUZYKOTERAPIA W REHABILITACJI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TANIEC TOWARZYSKI – KURS KWALIFIKACYJNY
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

RELIGIA

Ks. Waldemar Czarnecki

RELIGIA

Jolanta Kopeć 

RELIGIA
SOCJOTERAPIA

Anna Michalak 

RELIGIA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWANIE
FIZYCZNE

Anna Kuberska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Leszek Arent 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Antoni Majewski 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Szłyk 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOG
SZKOLNY

Lucyna Moryc 

PEDAGOGIKA
PSYCHOPEDAGOGIKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
SOCJOTERAPIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSYCHOLOG 

Elżbieta Kowalska

PSYCHOLOGIA KLINICZNA
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
EEE-BIOFEEDBACK I STOPNI
JĘZYK MIGOWY I STOPNIA
SENSOMOTORYKA-DIAGNOZA
JĘZYK POLSKI

PEDAGOG
SPECJALNY

Urszula Kubiak 

REWALIDACJA
RESOCJALIZACJA
SURDOTYFLOPEDAGOGIKA
LOGOPEDIA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA
TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA
PLASTYKA
TECHNIKA

Edyta Olejnik 

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO
PEDAGOGIKA W SPECJALNOŚCI OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

LOGOPEDA 

Alicja Rochowiak 

LOGOPEDIA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA SZKOLNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
 

Anna Kilich 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŚWIETLICA

Karolina Bąkowska-Bugaj 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PSYCHOPEDAGOGIKA
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI
PRZYRODA

BIOLOGIA

Agnieszka Kwiatkowska 

PSYCHOLOGIA DZIECKA
PSYCHOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

BIBLIOTEKA

Zofia Olszewska 

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Anna Glonek 

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
TERAPIA PEDAGOGICZNA