DYREKTOR  SZKOŁYAlicja Mielcarek
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
MATEMATYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
 
WICEDYREKTORZYMagdalena Pałasz-Kminikowska
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
JĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA


Justyna Tuchorska 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
REWALIDACJA I EDUKACJA
SURDOTYFLOPEDAGOGIKA
LOGOPEDIA
RESOCJALIZACJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA
TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA
PLASTYKA
TECHNIKA
WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Klasa I AJoanna Drapiewska
Aldona Kostuch
REWALIDACJA
LOGOPEDIA 
Klasa I BMałgorzata Lewandowska 
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ
Kamila Woźniak
Klasa II ABeata Trzosek
Lucyna Tomaszewska 
REWALIDACJA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Klasa II BEwa Sobańska – Patyk
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
TERAPIA PEDAGOGICZNA

Alina Pochocka
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PRZYRODA
Klasa II CŻaneta Kowalska 
PEDAGOGIKA OGÓLNA
PRACA SOCJALNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 
Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek 
RESOCJALIZACJA
WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ
Klasa III AIzabela Popowska 
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
ARTETERAPIA
Klasa III BAnna Kilich
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Daria Chodorowska 
PSYCHOPEDAGOGIKA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
REWALIDACJA
ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Klasa III CAnna Borzęcka 
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
TYFLOPEDAGOGIKA 

Dorota Kopeć 
REWALIDACJA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
Klasa IV AMałgorzata Leśniak 
REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Klasa IV BEwa Rogozińska 
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PEDAGOGIKA SPECJALNA – W/Z DIAGNOZY, REWALIDACJI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ
WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO
Klasa V AAgnieszka Szych 
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
DORADZTWO ZAWODOWE 
Klasa V BMonika Lewandowska 
RESOCJALIZACJA
DORADZTWO ZAWODOWE
WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Klasa V CIwona Gabryszak 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE I EDUKACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 
Klasa VI AMarta Czajkowska
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PLASTYKA
SURDOPEDAGOGIKA
TYFLOPEDAGOGIKA
Klasa VI BAgnieszka Kałużna 
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM 
Klasa VI CBeata Roszak 
REWALIDACJA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
HISTORIA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Klasa VII AMałgorzata Jeznach 
PSYCHOPEDAGOGIKA
REWALIDACJA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
DIAGNOZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA,
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA
BILATERALNA INTEGRACJA
Klasa VII BAgnieszka Topolska 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I SOCJALNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SOCJOTERAPIA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
Klasa VII  CAnna Tarkowska
Klasa VIII AMarta Momot
Klasa VIII B Izabela Wulkowicz  
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
LOGOPEDIA
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU
JĘZYK POLSKIKatarzyna Piekarczyk
JĘZYK POLSKI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM CERTYFIKOWANY SPECJALISTA – KYNOTERAPEUTA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SZKOLENIE I i II STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
CERTYFIKOWANY TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak 
JĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ
 HUMANISTYCZNA
Aleksandra Katulska 
JĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska  J
ĘZYK POLSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
JĘZYK ANGIELSKIDorota Chęsy 
JĘZYK ANGIELSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Paulina Fojt-Głowacka 
JĘZYK ANGIELSKI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Monika Hałas
FILOLOGIA ANGIELSKA
Natalia Wojcińska
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK ROSYJSKIKrzysztof Głowacki 
JĘZYK ROSYJSKI 
PRZYRODAAgnieszka Gawarecka 
GEOGRAFIA
PRZYRODA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA
GEOGRAFIA Agnieszka Gawarecka 
GEOGRAFIA
PRZYRODA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA
BIOLOGIA, CHEMIA Ewa Korpusińska-Prusak 
BIOLOGIA
CHEMIA

Dorota Gawron 
CHEMIA
BIOLOGIA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 
MATEMATYKAIwona Mrówczyńska 
MATEMATYKA
PRZYRODA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anita Świtek 
MATEMATYKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
PEDAGOGIKA SPECJALNA – TERAPIA PEDAGOGICZNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EGZAMINATOR W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

Dorota Kurowska 
MATEMATYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Adrianna Bełżek 
MATEMATYKA
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 
FIZYKAMarcin Kosiak 
TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek 
MATEMATYKA
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 
HISTORIA , WOS Magdalena Szczepaniak 
HISTORIA
WOS
JĘZYK POLSKI
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
EGZAMINATOR EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ INSTRUKTOR ZHP
Tomasz Ciechanowski 
HISTORIA
WOS
 
ZAJĘCIA TECHNICZNE Sławomir Rak 
TECHNIKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI
INFORMATYKASławomir Rak 
TECHNIKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Marcin Kosiak 
TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 
PLASTYKAMarcin Kosiak 
TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
FIZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Magdalena Szczepaniak
MUZYKAAgnieszka Krokowska 
MUZYKA
MUZYKOTERAPIA W REHABILITACJI
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TANIEC TOWARZYSKI – KURS KWALIFIKACYJNY
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
RELIGIAKs.  Waldemar Czarnecki
RELIGIA 
Jolanta Kopeć 
RELIGIA
SOCJOTERAPIA

Anna Michalak 
RELIGIA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNEAnna Kuberska
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Leszek Arent 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Maciej Szłyk 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
PEDAGOG SZKOLNYJustyna Rajs 
TERAPIA PEDAGOGICZNA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
TERAPIA RĘKI
PSYCHOLOG Elżbieta Kowalska
PSYCHOLOGIA KLINICZNA
RESOCJALIZACJA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
EEE-BIOFEEDBACK I STOPNI
JĘZYK MIGOWY I STOPNIA
SENSOMOTORYKA-DIAGNOZA
JĘZYK POLSKI
PEDAGOG SPECJALNYUrszula Kubiak 
REWALIDACJA
RESOCJALIZACJA
SURDOTYFLOPEDAGOGIKA
LOGOPEDIA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I I II STOPIEŃ KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA
TRENER – SENSOMOTORYKA – DIAGNOZA I TERAPIA
PLASTYKA
TECHNIKA

Edyta Olejnik 
PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO
PEDAGOGIKA W SPECJALNOŚCI OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
Agnieszka Woźniak 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ
PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI
SURDOPEDAGOGIKA  I  TYFLOPEDAGOGIKA
I i II STOPIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO SJM
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA
BILATERALNA INTEGRACJA
LOGOPEDA Alicja Rochowiak 
LOGOPEDIA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA SZKOLNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA Anna Kilich 
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
SURDOPEDAGOGIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
ŚWIETLICAKarolina Bąkowska-Bugaj 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PSYCHOPEDAGOGIKA
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI
PRZYRODA
BIOLOGIA
Agnieszka Kwiatkowska 
PSYCHOLOGIA DZIECKA
PSYCHOPEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
BIBLIOTEKAZofia Olszewska  BIBLIOTEKOZNAWSTWO
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
TECHNIKI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Anna Glonek 
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
TERAPIA PEDAGOGICZNA