Sekretariat szkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Sekretarz szkoły mgr Paulina Paluch

Samodzielny referent ds. kadr  mgr Janina Dunaj

Starszy intendent Mirosława Kosiak