Świetlica pełni dyżur od poniedziałku do czwartku w godzinach od 6.45 do 17.00, a w piątki od 6.45 do 16.00. Ze względu na profil szkoły do świetlicy uczęszczają dzieci zdrowe jak i z niepełnosprawnościami.
Zapisy do świetlicy szkolnej rozpoczynają się od 01 września i trwają przez cały rok szkolny. Rodzice wypełniają kartę zgłoszeniową dziecka do świetlicy.
Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest integracja wszystkich chętnych dzieci i zagospodarowanie czasu wolnego.
Dysponujemy jedną salą, która  wyposażona jest w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.
Wychowawcami świetlicy są: mgr Karolina Bąkowska-Bugaj, mgr Agnieszka Kwiatkowska.
W świetlicy szkolnej znajduje się czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, na czynności higieniczne i posiłki, a także na zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy.
Prowadzone są różnorodne formy zajęć:
– Gry i zabawy świetlicowe
– Zajęcia integracyjne
– Zajęcia plastyczne
– Zajęcia praktyczne
– Zajęcia audiowizualne
– Zajęcia rekreacyjno-ruchowe
– Zajęcia umuzykalniające
– Zajęcia prozdrowotne
– Czytelnictwo

Numer telefonu: 523530366, wewnętrzny 16.