CZYM JEST SAMORZĄD SZKOLNY?

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

 Samorząd uczniowski – to jeden z organów szkoły, organizacja uczniów naszej szkoły – Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu obejmująca całą społeczność uczniowską.
Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku.
Zgodnie ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.
Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.
Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.
Samorząd powinien być organizacją demokratyczną.
Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur.
Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.
Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących.
Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.