ABSOLWENT KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ INTEGRACYJNĄ IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU:

 • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu;
 • jest pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie;
 • umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad, które wyznaczają kierunek jego działania;
 • umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania;
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 • jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata;
 • jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią;
 • potrafi nawiązać kontakty interpersonalne, odnosi się z szacunkiem do innych, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata;
 • jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym;
 • jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy;
 • jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JEST:

 • dobrym obywatelem, świadomym swoich praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, potrafiącym odróżnić dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

Jednym z obowiązków ucznia jest noszenie odpowiedniego stroju (zapis w nowym Statucie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Inowrocławiu):

 1. strój galowy:
  • biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica (spodnie) – dziewczęta,
  • biała koszula, czarne lub granatowe spodnie – chłopcy;
 2. strój codzienny:
  • schludny, czysty,
  • ubrania powinny zasłaniać plecy, ramiona, brzuch,nie mogą posiadać niestosownych napisów i emblematów; w okresie letnim dopuszczalne są stroje bez rękawów;
  • fryzura powinna być schludna i estetyczna oraz stosowna do płci i wieku
  • dopuszczalny delikatny makijaż i manicure (pastelowe, bezbarwne odcienie);
 3. strój sportowy:
  • biała bawełniana koszulka z krótkim rękawem,
  • ciemne sportowe spodenki,
  • białe skarpety,
  • obuwie sportowe (zmienne) z antypoślizgową podeszwą,
  • bawełniany dres (na lekcje i zajęcia na powietrzu w chłodne dni),
  • po zajęciach obowiązkowa zmiana stroju sportowego na codzienny.