„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…, to nie tylko praca, ale i walka…, w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”
Janusz Korczak
„Jedyna droga do wychowania – ufanie dziecku.”
 „Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym dnia dzisiejszego to nade wszystko życzę, aby coraz silniej odczuwali smak dawania, a coraz słabiej smak brania. Dawanie bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia.”
dh. Aleksander Kamiński
PREKURSORZY SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ W POLSCE