• DYREKTOR SZKOŁY – ALICJA MIELCAREK
  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10.00 – 15.00 
 • WICEDYREKTOR – JUSTYNA TUCHORSKA
  PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK – 12.30 – 17.00
  WTOREK, CZWARTEK – 07.30- 13.00 
 • WICEDYREKTOR – MAGDALENA PAŁASZ – KMINIKOWSKA
  PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK – 07.30- 13.00
  WTOREK, CZWARTEK – 12.30 – 17.00 
 • NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW SP
  WSZYSCY NAUCZYCIELE MAJĄ DYŻURY PODCZAS
  DNIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW W GODZINACH 17:00 -19:00,
  A NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI W GODZINACH 17:00 – 18:00
  TERMINY DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW:
   
 • PEDAGOG SZKOLNY – LUCYNA MORYC
  PONIEDZIAŁEK  
  WTOREK             
  ŚRODA                 
  CZWARTEK        
  PIĄTEK

Dyżur w czasie dni otwartych szkoły od godz.17.00-18.00

 • LOGOPEDA – ALICJA ROCHOWIAK
  PONIEDZIAŁEK
  WTOREK
  ŚRODA
  CZWARTEK
  PIĄTEK
  Dyżur w czasie dni otwartych szkoły od godz.17.00-18.00
 • MUZYKOTERAPIA – AGNIESZKA KROKOWSKA
  PONIEDZIAŁEK:   
  WTOREK:              
  ŚRODA:                 
  CZWARTEK:          
  PIĄTEK:
 • PEDAGOG SPECJALNY – URSZULA KUBIAK
  PONIEDZIAŁEK    
  WTOREK                
  ŚRODA                   
  CZWARTEK           
  PIĄTEK

Dyżur w czasie dni otwartych szkoły od godz.17.00-18.00

 • PEDAGOG SPECJALNY – EDYTA OLEJNIK
  PONIEDZIAŁEK     
  WTOREK                
  ŚRODA                     
  CZWARTEK             
  PIĄTEK

Dyżur w czasie dni otwartych szkoły od godz.17.00-18.00