Dobre relacje to obszar główny wybrany przez Zespół do realizacji na ten rok szkolny.

DOBRE RELACJE: szkoła dba o dobre relacje i komunikację między wszystkimi członkami szkolnej wspólnoty.

Jak to robić: szkoła zastanawia się, jakie rozwiązania usprawnią komunikację – zarówno bezpośrednią, jak i wirtualną – tak aby polepszyć przepływ informacji i poprawić relacje między różnymi członkami szkolnej społeczności.

» Modyfikuje przestrzenie tak, aby wspierały pozytywne relacje w szkole – zarówno między nauczycielami, między uczniami, jak i między nauczycielami i uczniami (np. reorganizacja pokoju nauczycielskiego, jako miejsca do wspólnych spotkań, odpoczynku oraz pracy w grupie, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; zmiana ustawienia ławek w sali, aby nowy układ wspierał aktywne uczenie się i bardziej mentorskie i partnerskie relacje między uczniami i nauczycielami; stworzenie w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się w przyjaznej atmosferze i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i budować różne rzeczy, rozwijać i/lub prezentować swoje pasje).

» Zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, edziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio.

» Organizuje warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz wspólne: ze współpracy, budowania dobrych relacji, roli w grupie itp.

» Zachęca uczniów do zgłaszania ich pomysłów, potrzeb i inicjatyw i traktuje uczniowskie propozycje poważnie.

» Włącza uczniów w proces podejmowania decyzji, liczy się z ich zdaniem, traktuje po partnersku wszystkich członków szkolnej społeczności.

» Wprowadza lub stosuje ocenianie kształtujące – jasno stawia przed uczniami cele poszczególnych lekcji, pokazuje, co powinni wiedzieć/zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę, wskazuje mocne strony i punkty do poprawy.

» Szkoła uczy nauczycieli i uczniów posługiwania się informacją zwrotną.

» Pozwala uczniom tworzyć w szkole przestrzeń, w obrębie której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje.

» Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.