W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0.

Szkoła z Klasą to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, prowadzona nieprzerwanie od 2002 roku. Wspiera dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkie inne osoby związane ze szkołą, w budowaniu żywej społeczności, która potrafi ze sobą współpracować, jest otwarta, chce się rozwijać i szanuje swoje potrzeby. Pokazuje też jak korzystać z nowych technologii, krytycznie oceniać informacje, myśleć naukowo i twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów. Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej  i Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.

Program Szkoła z Klasą realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku. Od edycji 2016/2017 jego koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), którą zaczerpnięto z biznesu i przeniesiono na grunt szkoły i edukacji. DT pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby.

Tegoroczne hasło programu Szkoły z klasą 2.0 brzmi: Weź szkołę w swoje ręce.

To uniwersalny przekaz, kierowany przez autorów programu do nauczycieli, dyrektorów, innych pracowników szkoły i rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Każdy z podmiotów w szkole powinien czuć się odpowiedzialny za Jej wizerunek, a także za zmiany w niej zachodzące.