Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje Dyrekcji za salkę Samorządu Uczniowskiego i przepiękne koszulki dla członków samorządu.

Dzięki Dyrekcji naszej szkoły, która zorganizowała pomieszczenie na spotkania dla uczniów szkoły, którzy mają swoje miejsce spotkań. To dzięki Dyrekcji pomieszczenie, zostało zaadaptowane na potrzeby uczniów, by mogli w komfortowych warunkach omawiać sprawy uczniów.

Miejsce to zagospodarował Samorząd Szkolny, które służy wszystkim uczniom.

Tu też omawialiśmy ważne sprawy uczniów i tu również będą kontynuowane nasze uczniowskie spotkania.