Zaprezentowany został nowy skład Samorządu Uczniowskiego oraz skład Wolontariatu naszej szkoły.

Na sejmiku zarówno Samorząd Szkolny jak i Wolontariat zaprezentowały swoje zadania, cele oraz imprezy i działania, które są organizowane cyklicznie w naszej szkole. Zarówno wolontariat oraz samorząd szkolny przedstawił swoich członków, nie obyło się również bez gromkich braw dla naszych uczniów.

Dzięki prezentacji Samorządu Szkolnego i Wolontariatu uczniowie w naszej szkole będą posiadali wiedzę o członkach i zadaniach tych organów.

Podczas sejmiku odbyło się uroczyste ślubowanie Samorządu Szkolnego, uczniowie ślubowanie złożyli na ręce naszej Pani wicedyrektor Justyny Tuchorskiej.

Nasza szkoła w tym roku szkolnym realizuje projekt Szkoła z Klasą.

Nasz obszar, którym się zajmujemy to dobre relacje między nauczycielami, uczniami, rodzicami w procesie kształcenia. Sejmik Uczniowski to bardzo dobry moment by Uczennice z klasy III c G. przybliżyły nam jak wspólnie dbać o dobre relacje w naszej cudownej szkole.

Nasze wspólne przesłanie: DRODZY UCZNIOWIE ZADBAJMY O NASZE DOBRE RELACJE W SZKOLE, TRAKTUJMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY Z SZACUNKIEM PONIEWAŻ, WY UCZNIOWIE OTRZYMUJECIE TEN SZACUNEK NA CO DZIEŃ. WSPÓLNIE ZADBAJMY O NASZE DOBRE RELACJE W NASZEJ CUDOWNEJ SZKOLE.

Było wspaniale!!!

Spotkanie zostało przygotowane przez uczniów Samorządu Szkolnego i Wolontariatu, Wolontariatu i Samorządu Szkolnego we współpracy z opiekunami.

Do zobaczenia już za rok na II Sejmiku Uczniowskim Samorządu Szkolnego i Wolontariatu naszej szkoły.