W miesiącu maju Samorząd Uczniowski zorganizował spotkania Trójek Klasowych. Na spotkaniach obecni byli reprezentanci klas IV-VIII. Uczniowskie pomysły oraz ich spostrzeżenia były ważnych elementem w naszych spotkaniach, a Trójki Klasowe odegrały kluczową rolę w polepszeniu naszych szkolnych relacji. Poprzez nasze spotkania znacząco poprawiła się relacja wśród uczniów. Uczniowie zaangażowali się w działania na rzecz poprawy wspólnych dobrych relacji w naszym środowisku szkolnym.

Uczniowie wypracowali plan, który będzie nam towarzyszył również przez następne lata pobytu w naszej szkole.

Podczas naszych spotkań uczniowie zwrócili uwagę na to jak istotnym i ważnym elementem jest dbanie o kulturalne i grzeczne zachowanie wobec rodziców, pracowników szkoły jak i wzajemnie – w środowisku uczniów.

Uczniowie zwrócili uwagę, na fakt, że każde zachowanie, które jest zachowaniem agresywnym należy bezzwłocznie zgłaszać nauczycielom oraz nie zgadzać się na takie zachowanie wobec siebie nawzajem.

Uczniowie dostrzegli również fakt, że niezbędne są uczniowskie dyżury samorządu w czasie przerw by wspomóc proces dbania o czystość w naszej szkole, dlatego uczniowie wskazali na potrzebę założenia sekcji porządkowej, która by zachęcała do dbania o czystość na korytarzach szkolnych i na boisku szkolnym.

W ramach wspólnego działania uczniowie zaproponowali prowadzenie wspólnego szkolnego ogródka, który był by dziełem całej społeczności uczniowskiej.

Dzieci również zwróciły uwagę na organizację wzajemnej pomocy uczniowskiej (np. o pomoc w przekazaniu materiałów, gdy uczeń był nieobecny na zajęciach, podania co było na lekcji).

Uczniowie również docenili fakt, że na naszych szkolnych tablicach wywieszane są informacje o zagubionych rzeczach, co daje większą szansę na odnalezienie właściciela.

Uczniowie również podkreślali jak ważna jest pomoc koleżankom i kolegom z niepełnosprawnością, jednak na co dzień, taką pomoc okazują.

Uczniowie byli zaangażowani w nasze rozmowy.

Uczniowie również dostrzegli jak ważna jest reakcja na wszelkie zachowania, które maja podtrzymywać nasze dobre relacje. Dostrzegli ogromne znaczenie tego faktu.

Po naszych spotkaniach uczniowie poczuli się bardzo docenieni, że ich głos ma znaczenie. Były to bardzo owocne spotkania.

Uczniowie również dostrzegli, że dzięki Dyrekcji naszej szkoły, która zorganizowała pomieszczenie na spotkania dla uczniów szkoły, którzy mają swoje miejsce spotkań. To dzięki Dyrekcji pomieszczenie, zostało zaadaptowane na potrzeby uczniów, by mogli w komfortowych warunkach omawiać sprawy uczniów. Miejsce to zagospodarował Samorząd Szkolny, które służy wszystkim uczniom.

Tu też omawialiśmy ważne sprawy uczniów i tu również będą kontynuowane nasze spotkania.

Nasz szkolny projekt, był motywacją do wspólnych spotkań, jednak wspólnie podjęliśmy decyzję, że spotkania te będą kontynuowane systematycznie i cyklicznie. Następną wspólną akcją Trójek Klasowych i Samorządu Szkolnego będzie wkopanie kapsuły czasu oraz w październiku 2019 r. wspólnie zorganizujemy Dzień Godności. Uczniowie zobowiązali się również, że wprowadzimy pogadanki na temat Savoi-vivre i kinder sztuby.

Spotkania przygotowywali uczniowie Samorządu Szkolnego we współpracy z Trójkami Klasowymi i z opiekunem samorządu.

Relację z naszych spotkań prezentujemy poniżej.