❤️🌼🌞🍀Do naszej szkoły dotarło zaświadczenie o udziale w akcji „ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Z PAH”.🌞🙂🌼
W akcji udział wzięli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego.

🌞Celem akcji było szerzenie świadomości o tym, że:
dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostęp do bezpiecznej wody pitnej,
jesteśmy za to współodpowiedzialni/e,
oszczędzanie wody to za mało.
Ścieżki tematyczne to:  wirtualna woda oraz niesienie pomocy w zakresie dostępu do wody. 🌿🌱🍀

Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Na dzień obchodów wybrano datę 22 marca.

🌸Poprzez udział w akcji podnosimy świadomość nt. globalnych wyzwań wodnych.🌿