W roku szkolnym   2022 / 2023  uczniowie klas 1a, 1b i 1c z naszej szkoły realizowali kolejną edycję

Profilaktycznego Programu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty.

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne. Z zaangażowaniem  wypełniały materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów. Razem z Kubusiem Puchatkiem  dzieci uczyły się,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  Podczas zajęć  z Kubusiem omówiliśmy  zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów w maju 2023 roku  „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa”  i uzyskaniem certyfikatu przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .

GRATULUJEMY !!!

Koordynator programu w SPI Inowrocław

Małgorzata Lewandowska