Dnia   7 maja  2022 roku   w  Szkole  Podstawowej   Integracyjnej   w  Inowrocławiu   odbył   się

XXIII    Międzyszkolny   Konkurs   Ekologiczny   dla   uczniów   o  specjalnych   potrzebach   edukacyjnych
dla   klas  III i IV   szkoły  podstawowej.

 W  konkursie  wzięli  udział  uczniowie  ze  szkół  podstawowych  inowrocławskich oraz   ze  szkół    z   Pakości   i   Kruszwicy.

Celem  konkursu  była  promocja   idei  ochrony  środowiska   oraz   zachęcenie  do  zdobywania  wiedzy   ekologicznej    i   rozwijania   zainteresowań   przyrodniczych.

Organizatorkami   konkursu  były  panie:  Małgorzata  Lewandowska   i   Joanna  Drapiewska. W  skład  komisji  oprócz  organizatorek  weszły  panie:  Justyna  Kowalska  i  Izabela  Ratajczyk.

Wszystkim   uczestnikom   dziękujemy   za  udział,   a   laureatom  serdecznie  gratulujemy !

 Do  zobaczenia   za   rok !

L A U R E A C I

MIĘDZYSZKOLNEGO   KONKURSU   EKOLOGICZNEGO   DLA   UCZNIÓW

  O   SPECJALNYCH   POTRZEBACH    EDUKACYJNYCH  2 0 2 2

klasy     III

I   miejsce

      Lena    Hercog            SPI    Ino.

 II   miejsce

     Jagoda    Paczuska          SP   Pakość

       W y r ó ż n i e n i e :

Weronika    Borowska            SPI    Ino.

klasy   IV

I   miejsce

      Kornelia   Nadrajkowska           SPI   Ino.

 II   miejsce

         Oliwier    Jabłoński                SPI   Ino.

             Marcel     Wnuk                SP nr 2     K-ca

 III   miejsce

             Paweł    Bogdanowicz           SP  nr 2      K-ca