POZYCJA BOCZNA USTALONA:

W KLASIE 8 A, 8 B, 8 C. NASI UCZNIOWIE DOSKONALE PORADZILI SOBIE NA PRAKTYCZNEJ LEKCJI EDB.

UKŁADANIE POZYCJI BOCZNEJ USTALONEJ TO BARDZO PRZYDATNA UMIEJĘTNOŚĆ W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

NASI UCZNIOWIE ZAPOZNALI SIĘ Z ZASADAMI POZYCJI BEZPIECZNEJ USTALONEJ.

Pozycja bezpieczna stosowana u osób nieprzytomnych oddychających. Pozycja powinna być stabilna, jak najbliższa ułożeniu na boku z odgięciem głowy i brakiem ucisku na klatkę piersiową, by nie utrudniać oddechu.

Pozycja będąca jedną z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca bezpieczne bez przyrządowe utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych. Stosuje się ją u poszkodowanych nieurazowych, posiadających oddech i inne funkcje życiowe.