W PIĄTEK – 8 KWIETNIA 2022R. ROZPOCZYNAMY CYKL ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU MEiN –
SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.
ZAPRASZAMY UCZNIÓW, KTÓRZY DOSTARCZYLI WYMAGANE ZGODY, NA GODZ. 14.45 DO SALI GIMNASTYCZNEJ,
PROSIMY O PRZYNIESIENIE OBUWIA I STROJU SPORTOWEGO ORAZ NOŻYCZEK I KLEJU.