NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU MEiN – SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

W ramach tego projektu, w tym roku szkolnym prowadzone będą, niżej wymienione zajęcia:

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Liczba uczniów przewidziana na zajęciach zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1280)

Terapia wzroku

Anna Borzęcka

do 10 uczniów
Terapia słuchu

Marta Czajkowska

do 10 uczniów
Komunikacja alternatywna

Marta Dzwoniarkiewicz-Wesołek

do 10 uczniów
Terapia ręki

Małgorzata Jeznach

do 10 uczniów
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dorota Kopeć

do 5 uczniów
Trening Umiejętności Społecznych

Elżbieta Kowalska

do 10 uczniów
Terapia ręki

Małgorzata Leśniak

do 10 uczniów
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Alicja Mielcarek

do 5 uczniów
Trening Umiejętności Społecznych

Edyta Olejnik

do 10 uczniów
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Magdalena Pałasz-Kminikowska

do 5 uczniów
Integracja sensoryczna

Kamila Puszczykowska-Głowacka

do 10 uczniów
Terapia ręki

Justyna Rajs

do 10 uczniów
Arteterapie

Magdalena Szczepaniak

do 10 uczniów
Terapia ręki

Anna Tarkowska

do 10 uczniów
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Agnieszka Topolska

do 10 uczniów
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Justyna Tuchorska

do 5 uczniów
Terapia ręki

Agnieszka Woźniak

do 10 uczniów

Oferta tych zajęć skierowana jest do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Zajęcia realizowane będą metodą projektu.

Większość zajęć odbywać się będzie w piątki, w sali gimnastycznej, w następujących terminach:

08 kwietnia, 13 maja i 27 maja 2022r. w godzinach od 14.45 do 16.15

Zapisy uczniów na zajęcia u nauczycieli prowadzących w/w zajęcia.

Serdecznie zapraszamy!