Nasza szkołą bierze udział w kampanii „Tydzień Ulgi”. Dołączyliśmy do inicjatywy Instytutu Psychologii UJ.  Ma być to tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów i uczennic.