Dnia  19 maja 2021 roku o godz. 14.00

 w Szkole Podstawowej Integracyjnej

w Inowrocławiu odbył się kolejny cykliczny

 Szkolny Konkurs Ekologiczny

dla uczniów klas III i IV .

Celem  konkursu była promocja idei ochrony środowiska

oraz zachęcenie do zdobywania  wiedzy ekologicznej

i rozwijania  zainteresowań przyrodniczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział

w konkursie,

natomiast zwycięzcom gorąco gratulujemy !

W Y N I K I

SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

2 0 2 1

I miejsce

Adrian Roszak kl. III c

II miejsce

Wiktor Książek kl. III c

III miejsce

Maja Dul kl. III a

Kamil Krzeszewski kl. III c

W y r ó ż n i e n i a :

Franciszek Wiliński kl. III c

Rozalia Tadzik  kl. III c