Ministerstwo  Edukacji Narodowej – informuje o

zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

• zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania
opiekuńcze, dotyczy to wszystkich zajęć ( również nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, wybranych
zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów )
• od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły, szkoła nie organizuje żadnych zajęć dla uczniów – nauczyciele
kontaktują się ze swoimi uczniami tylko drogą elektroniczną