Organizatorzy Międzyszkolnych Konkursów:

Ekologicznego dla klas 3 i 4 SP

i Konkursu Inowrocław i okolice w Powstaniu Wielkopolskim,

informują, że konkursy odbędą się w innym terminie.