Poniższa prezentacja reprezentuje strategie, jakie realizuje nasza szkoła w związku z bezpieczeństwem uczniów. Z procedurami tymi była zapoznana Rada Pedagogiczna oraz pozostali pracownicy. Strategie są jednakowe dla wszystkich.

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE