Międzyszkolny konkurs historyczny Inowrocław i okolice w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Inowrocław i okolice w okresie zaborów”  W NASZEJ SPI.
W dniu 20 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu historycznego oraz edycja szkolna.
Organizatorem konkursu była:
Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu.
Odpowiedzialni za organizację konkursu, nauczyciele historii: Magdalena Szczepaniak i Tomasz Ciechanowski.
Celem naszego konkursu jest:
- pogłębianie wśród uczniów wiedzy o historii Polski i własnym regionie,
- kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
- integracja uczniów z inowrocławskich szkół,
- kultywowanie tradycji naszej szkoły.
PRZESYŁAMY PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZWYCIĘŻYLI W KONKURSIE, UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ ORAZ ICH OPIEKUNÓW, ZA PRZYGOTOWANIE.
BARDZO DZIĘKUJEMY DYREKTOR NASZEJ SZKOŁY, PANI ALICJI MIELCAREK ZA PATRONAT NAD KONKURSEM