Część uczniów z klas I-VIII w roku szkolnym 2022/2023, w czasie zajęć rewalidacyjnych pod opieką p.Urszuli Kubiak i p.Justyny Tuchorskiej uczestniczyła w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym:                      „Kreatywne Prace Plastyczne”. 
Projekt realizowany był od 01.09.2022 r. do 31.05.2023r.
Głównym celem projektu było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej. Uczniowie wykonywali prace plastyczne inspirowane między innymi przyrodą, za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. 
Odejście od szablonów rozbudzało kreatywność dzieci. Na każdych zajęciach towarzyszyło nam mnóstwo zabawy i zachwytu nad efektami podejmowanych działań. Udział w projekcie dał możliwość zmiany stylu edukacji plastycznej            z odtwórczej w twórczą, rozwijającą kreatywność i wyobraźnię. . 
Udział szkoły w projekcie: „Kreatywne prace plastyczne” nagrodzony został certyfikatem.
W nowym roku szkolnym zamierzamy kontynuować niesamowitą przygodę plastyczną przystępując do kolejnej edycji MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO: „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE".