Uczniowie naszej szkoły brali udział w Interdyscyplinarnym Konkursie Matematyczno – Chemicznym organizowanym przez II LO im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu pod honorowym patronatem Politechniki Bydgoskiej. Drużyna w składzie : Maja Dokładna i Łukasz Kwiatkowski z 8bvgu oraz Wiktor Glonek i Gabriel Markiewicz z 8a zmagała się z zadaniami matematycznymi i chemicznymi. W konkursie uczestniczyło 19 drużyn z regionu powiatu inowrocławskiego. Podczas etapu indywidualnego, grupowego i eksperymentalnego młodzież rozwiązywała zadania wykraczające poza podstawę programową nauczania matematyki i chemii w szkole podstawowej. Opiekunowie : p. Anita Świtek – nauczyciel matematyki, p. Iwona Mrówczyńska – nauczyciel matematyki i p. Dorota Gawron – nauczyciel chemii.