Na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa pod nadzorem nauczyciela prowadzącego przeprowadzona została próbna ewakuacja klasowa. Uczniowie z klasy 8 b (03.11.2021 r.) zapoznali się z zasadami skutecznej ewakuacji, poznali drogi ewakuacyjne oraz znaki ewakuacyjne w naszej szkole. Podczas lekcji uczniowie mieli okazję poznać gdzie rozmieszczony został sprzęt przeciwpożarowy, a także w jakich przypadkach i jak należy go użyć. Przypomnijmy, że ewakuacja jest najskuteczniejszym sposobem uniknięcia niebezpieczeństwa poprzez oddalenie się od źródła lub miejsca występowania. Nasi uczniowie przestrzegają zasady DDM, dlatego nie zapomnieli o założeniu maseczek.