Projekt pod nazwą „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników” kierowany jest do uczniów 12 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz warsztaty (kursy) doszkalające dla nauczycieli. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w zakresie podstawowego materiału programowego jak i do uczniów z deficytami, dla których przygotowano zajęcia indywidualne i specjalistyczne. W projekcie udział weźmie łącznie 1507 uczniów, 220 nauczycieli biorących udział w warsztatach.

W projekcie zaplanowano formy wsparcia dla uczniów 12 szkół podstawowych – Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5,  Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 9,
Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 16,  Szkoły Podstawowej Integracyjnej.

plakat do TIK u (1)