5 stycznia delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystych obchodach 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które miały miejsce pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu.
Dla naszej szkoły to bardzo ważna rocznica, która upamiętnia bohaterską i patriotyczną postawę Powstańców Wielkopolskich, patronów naszej szkoły.
„Do 5 stycznia powstańcy zajęli między innymi: ,Jutrosin, Kruszwicę, Miejską Górkę, Rawicz, Strzelno i Wolsztyn(…) Tego samego dnia oddziały powstańcze podzielone Czarnków na kilka grup zaatakowały Inowrocław. Walki o opanowanie miasta zakończyły się porozumieniem, na mocy którego wojska niemieckie opuściły Inowrocław z bronią w ręku. Następnego dnia władzę oficjalnie przejęli Powstańcy Wielkopolscy.”
Udział w uroczystości wzięli Przedstawiciele parlamentu RP, władz wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich, dowództwo i kompania honorowa Garnizonu Inowrocław, poczty sztandarowe, harcerze, delegacje szkół, instytucji i organizacji kombatanckich, społecznych i kulturalnych oraz mieszkańcy Inowrocławia oddali hołd bohaterom wydarzeń z 1919 r.
Delegacja, którą tworzyli uczniowie Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły w składzie: Patryk Konopka z klasy VII c -przewodniczący szkoły, Zosia Rzeczkowska – klasa V a-rada Samorządu Uczniowskiego, Miłosz Kościkiewicz – klasa V a – rada Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunem S.U. w imieniu całej Społeczności Szkolnej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich-
W 101. ROCZNICĘ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, PAMIĘTAMY O PATRONACH NASZEJ SZKOŁY-POWSTAŃCACH WIELKOPOLSKICH.