W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem naszej szkoły Panią Alicją Mielcarek, w salce samorządu.

Spotkanie dotyczyło systemu monitoringu w naszej szkole.

Podczas spotkania Pani Dyrektor omówiła z przedstawicielami uczniów, naszej szkolnej społeczności zasady działania monitoringu w naszej Szkole.

Pani Dyrektor przedstawiła uczniom, jak ważny i potrzebny jest monitoring szkoły mając na uwadze zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także istotną rolę funkcji monitoringu w zakresie skutecznej ochrony mienia i nadzoru nad pomieszczeniami Naszej Szkoły oraz terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.

Pani Dyrektor omówiła również razem z uczniami zasady działania monitoringu mając na uwadze ochronę dóbr osobistych. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i bardzo aktywnej atmosferze.

Uczniowie na zakończenie spotkania podziękowali za bardzo ważną wiedzę i potrzebne informacje. Uczniowie jednogłośnie stwierdzili że spotkanie i przekazana wiedza przez Panią Dyrektor jest bardzo istotna i ważna dla uczniów, jako młodych obywateli.