Ślubujemy … powtarzali uczniowie klas pierwszych składając uczniowską przysięgą przed rodzicami, nauczycielami, dyrekcją i zaproszonymi gośćmi.

Uroczystego Pasowania dokonali: Przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia – pan Tomasz Marcinkowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – Elżbieta Jardanowska. Ciepłe słowa do dzieci skierowali: pani dyrektor Alicja Mielcarek i przewodniczący RM Tomasz Marcinkowski. Pierwszoklasiści zaprezentowali wspólny występ, a uczniowie klasy 2c uświetnili całość smerfnym przedstawieniem.