Delegacja Uczniów Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem S.U. p. Magdaleną Szczepaniak w dniu 09.10.2019 r. uczestniczyła w w uroczystości

VIII Inowrocławskich Obchodach Światowego

Dnia Zdrowia Psychicznego

pod hasłem

Wiedza jet drugim słońcem dla ludzi”.

Uroczystości zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu, z którym nasza szkoła współpracuje od kilku lat. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie

i możliwość uczestnictwa naszej szkolnej delegacji w tak ciekawym i pełnym inspiracji wydarzeniu.

W imieniu Dyrekcji oraz

Społeczności Uczniowskiej naszej

Szkoły Podstawowej Integracyjnej

im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu przekazaliśmy na ręce Pani Kierownik kwiaty i życzenia

Życząc Środowiskowemu Dom Samopomocy w Inowrocławiu wspaniałych sukcesów

w dalszej wspaniałej pracy.