PODZIĘKOWANIE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi i środowiska szkolnego.

Dziękuję za wkład i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz samorządu szkolnego, za aktywny udział w życiu szkoły i za wiele ciekawych pomysłów. Dziękuję za Waszą otwartość na drugiego człowieka i za to, że chętnie pomagaliście najbardziej potrzebującym. Podziękowania za dawanie dobrego przykładu innym uczniom i za pomoc.  Pragnę podziękować za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz za wspaniałą organizację i dobrą współpracę. Dla Uczniów, którzy żegnają się z nami życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze w nowych szkołach, wielu nowych wyzwań. Dla uczniów, którzy z nami pozostają życzę owocnej dalszej współpracy w naszej kochanej SPI. Przy tej okazji również życzę Wam wszystkim oraz Waszym Rodzicom bezpiecznych i cudownych wakacji.

Opiekun Samorządu Szkolnego: Magdalena Szczepaniak