W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 3c pod kierunkiem pań: Doroty Kopeć, Anny Borzęckiej i Anny Glonek zrealizowali innowację pedagogiczną  pt: „Klasa w terenie” przygotowaną w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny o tym samym tytule, stworzony przez autorki Annę Cebulę i Ewelinę Łojewską . Głównym założeniem innowacji było promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu, rozwijanie zainteresowań o otaczającym świecie i nauka przez obserwację.
W ramach  tego projektu klasa 3c zrealizowała 5 zadań:
Zadanie 1. Obserwacja przyrody. Spacer po okolicy.
Zadanie 2. Plastyka w terenie. Tworzenie prac z darów natury.
Zadanie 3. Obserwacja chmur. Malowanie w plenerze nieba.
Zadanie 4. Wyjście w ciekawe miejsca: kino, teatr, muzeum lub inne.
Zadanie 6. Zabawa/gra w terenie. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom, a szkoła może pochwalić się otrzymanym certyfikatem.