Nasza szkoła przystąpiła do konkursu pt. „Trzymam poziom zbierając odpady”, organizowanego przez Urząd Miasta Inowrocławia.
Konkurs skierowany był do inowrocławskich szkół i przedszkoli. W ramach konkursu zebrano ponad 16 ton makulatury, która została przekazana do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie została poddana recyklingowi. Nasza szkoła zebrała 2020 kg makulatury i zajęła IV miejsce.
Podczas konkursu trwała rywalizacja między klasami. Ostatecznie największą ilość makulatury zebrała  klasa 1B (526 kg).
A indywidualnie I miejsce zajął  uczeń klasy 1B Adam Kubacki.
Wszystkim  zaangażowanym dziękujemy za udział w akcji.