W dniu 12-go marca uczennice z klasy 7c - Martyna Krużyńska, Kalina Gajkowska i Dominika Konopa brały udział w konkursie chemiczno-fizycznym w SP 9 w Inowrocławiu.
	
Nasze uczennice w pierwszym etapie konkursu zmagały się z zadaniami dotyczącymi wiedzy na temat życia i działalności naukowej Marii Skłodowskiej - Curie. Wykazały się dużą wiedzą z zakresu budowy atomu, promieniotwórczości i rozpadu połowicznego. W drugiej części konkursu zaprezentowały doświadczenie chemiczne pt. "Kolorowe wulkany". Gratulujemy wiedzy i umiejętności!!! Czekamy na ogłoszenie wyników konkursu, które nastąpi na początku czerwca.