W przeddzień Święta Niepodległości społeczność naszej szkoły przygotowała koncert pieśni patriotycznej "DLA Niepodległej". W uroczystości wzięli udział szanowni goście: Pan Ryszard Brejza- Senator RP, Pan Tomasz Marcinkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Pan Grzegorz Kaczmarek- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Pani Elżbieta Jardanowska- Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury oraz członkowie Związku Sybiraków, którzy od wielu lat związani są z naszą szkołą. Była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu; wszyscy uczestnicy oraz Goście wspólnie śpiewali pieśni, które towarzyszyły naszym rodakom walczącym o niepodległość. Ważnym punktem spotkania było wręczenie medali  pamiątkowych osobom zasłużonym w działalność Związku Sybiraków. W gronie tych osób znalazła się Pani Dyrektor Alicja Mielcarek, Pan Ryszard Brejza, Pan Grzegorz Kaczmarek oraz Członkowie Koła Związku Sybiraków zaprzyjaźni z naszą szkołą. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy Państwu za Waszą obecność i wspólne świętowanie!