🍀🌹Nasza szkoła po raz 5 brała udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON w Twojej Szkole.
W październiku na lekcjach historii uczniowie brali czynny udział projekcie BohaterON w Twojej Szkole. 
Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Bohaterów Powstania Warszawskiego.
W klasach VII i VIII zrealizowano scenariusz Co za historia.
Przeprowadzono również pogadankę na temat roli dzieci w czasie Powstania Warszawskiego i funkcji, jaką wtedy pełnili a także niebezpieczeństw, jakie im zagrażały.
Uczniowie pracując w grupach szukali informacji o Powstaniu Warszawskim. Podczas lekcji wspólne obejrzeliśmy prezentacje: Niebajka o Powstaniu Warszawskim oraz Powstanie Warszawskie widziane oczami dziecka. Odszukaliśmy również biogramy bohaterów Powstania Warszawskiego. 
Uczniowie klasy IV i V  przygotowali materiały oraz wykonali plakaty z symbolami Powstania Warszawskiego. 
W czasie zajęć w  kl. IV i V został zrealizowany scenariusz „Mały” roznosiciel nadziei.
Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat roli Powstania Warszawskiego i losów Powstańców.Nauczyciele koordynujący akcję: Magdalena Szczepaniak, Tomasz Ciechanowski
BohaterON w Twojej Szkole, to cenna lekcja pamięci.🌹🌹
Pamiętamy!🌹🌹