🍀"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają...,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności...
to nie tylko praca, ale i walka...
w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...". Janusz Korczak🍀

🍀W dniu 02.10.2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Uczniowie klas IV-VIII mieli możliwość oddania swojego głosu na wybraną kandydatkę lub kandydata. Nad całością wyborów czuwali uczniowie aplikujący do Samorządu Uczniowskiego oraz  opiekun  Samorządu Uczniowskiego SPI p. Magdalena Szczepaniak. O wynikach wyborów oraz składzie zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły poinformujemy wkrótce. Ponadto naszym szkolnym Kandydatom należą się słowa uznania, za odwagę i bardzo poważne podejście w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnych wyborów. Już wkrótce przedstawimy nowy skład Samorządu Uczniowskiego naszej SPI.🌹🙂