Dnia   12  kwietnia  2023 roku  o  godz. 15.00   w  Szkole Podstawowej Integracyjnej

w  Inowrocławiu  odbył  się   kolejny  cykliczny    Szkolny  Konkurs  Ekologiczny

dla   uczniów    klas  III  i  IV .

Celem  konkursu  była  promocja  idei  ochrony  środowiska

oraz   zachęcenie  do   zdobywania  wiedzy ekologicznej

i  rozwijania  zainteresowań przyrodniczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,

natomiast  zwycięzcom gorąco gratulujemy i trzymamy za Was kciuki

w   Międzyszkolnym  Konkursie  Ekologicznym   dnia  13 maja 2023 roku  !!!

W   Y   N   I   K   I

SZKOLNEGO     KONKURSU     EKOLOGICZNEGO

 K L A S Y     III

 I   miejsce

       Aleksander Czapliński     kl. III b

II   miejsce

     Natan Przybysz     kl. III b

III   miejsce

      Amelia Nadolska      kl. III b    

W y r ó ż n i e n i a :

Maria Czajkowska, Jakub Tuszyński, Grzegorz Tabaszewski    kl. III b

Tymon Kopiński, Dominika Krakowska kl. III a

W   Y   N   I   K   I

SZKOLNEGO     KONKURSU     EKOLOGICZNEGO   

K L A S Y     IV

I   miejsce

      Jan Szymankiewicz     kl. IV a

II   miejsce

      Filip Zimny     kl. IV c       

III   miejsce

    Tomasz Figas      kl. IV c    

 W y r ó ż n i e n i a :

  Jakub Rudziński, Szymon Staszków        kl. IV a

Piotr Bułacz kl. IV c