Zapraszamy na wycieczkę do Torunia – 23.11.2022 r.
w  ramach  przedsięwzięcia   MEiN   pn.  Poznaj  Polskę uczniów klas  1 – 3

Program   wycieczki:

godz.  8.00                              Wyjazd – zbiórka  przed  szkołą

godz.  9.00 – 9.50                    Spacer   po  Starówce

(Rynek,     Ratusz,     Pomnik  Flisaka,     Pomnik  Kopernika)

godz. 10.00 – 11.00                 Pobyt   w  Domu  Legend   Toruńskich

godz. 11.00 – 11.50                 Spacer   po   Toruniu

(Mury   Obronne,     Krzywa   Wieża,     Brama   Panieńska)

godz.  12.00  – 12.45                Pobyt   w   Planetarium

godz.  13.00   –  13.30              Obiad

godz.  13.30   –  14.00              Zakup    pamiątek

godz.  15.00                Powrót  do  Inowrocławia – zakończenie wycieczki.

Po   uwzględnieniu   dotacji   dla   szkoły   –   koszt   dla   ucznia    45 zł.

Liczba  miejsc  ograniczona  (45 uczniów),  liczy  się  kolejność  zgłoszeń, których   dokonywać   można   osobiście  lub  przez   wiadomość  w   e-dzienniku  u  p. Małgorzaty  Lewandowskiej  od  dnia  24.10.2022r.