LEKCJA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA.

OPATRYWANIE RAN W KLASIE 8 A, 8 B, 8 C. NASI UCZNIOWIE WZOROWO PRACOWALI NA PRAKTYCZNEJ LEKCJI EDB.

Opatrywanie ran to umiejętność, którą powinien posiadać każdy z nas. Podczas lekcji nasza szkolna młodzież zapoznawała się z zagadnieniami dotyczącymi pierwszej pomocy w ramach zasad opatrywania ran. Nigdy nie wiadomo, kiedy umiejętność opatrywania ran nam się przyda, a wiedza na ten temat jest bardzo przydatna.

Zasady opatrywania ran

Sposób postępowania z raną zależy od wielu czynników, z których najważniejszy to rodzaj rany. Zwykle proces opatrywania rany przebiega wieloetapowo. Pierwszym działaniem powinno być dokładne obejrzenie miejsca zranienia i ocena, czy konieczna jest konsultacja lekarska. Należy ocenić ranę pod kątem jej typu, głębokości, nasilenia krwawienia (gdy krwawienie jest nasilone konieczne jest zeszycie rany), stopnia jej zabrudzenia oraz obecności ciał obcych. Jeżeli na powierzchni rany obserwujemy niewielkie krwawienie to powinniśmy je zatamować poprzez ucisk miejsca krwawienia. Kolejnym działaniem powinno być zabezpieczenie rany przez zakażeniem i zanieczyszczeniami. W tym celu zaleca się płukanie powierzchni rany wodą lub solą fizjologiczną. Następnie jej powierzchnię należy zdezynfekować za pomocą preparatu bakteriobójczego. Kolejnym etapem powinno być założenie opatrunku, najlepiej jałowego.