Szkoła Podstawowa Integracyjna jest placówką wyjątkową. U nas wspólnie ramię w ramię wiedzę zdobywają dzieci zdrowe i z niepełnosprawnością. Korzyści są obopólne. Większa empatia, zrozumienie, wrażliwość, niezwykłe przyjaźnie. Dzieci zdrowe mają tak jak i dzieci z niepełnosprawnościami podwójna opiekę na każdej lekcji – nauczyciela prowadzącego oraz wspomagającego. Nauczyciel wspomagający od klasy 4 staje się wychowawcą, dzięki czemu na bieżąco potrafi reagować na różne sytuacje.
Czy dzieci zdrowe mogą osiągać sukcesy? Czy jesteśmy odpowiednią placówką?
OCZYWIŚCIE! Indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia. Uczeń zdolny jest przygotowywany do konkursów przedmiotowych. Możemy pochwalić się laureatami z biologii, matematyki, finalistami z chemii.Nasi uczniowie wygrywają w konkursach językowych, muzycznych a także plastycznych. Absolwenci SPI zasilają szeregi ,,Kaspra,, , ,,Konopy,, ,,Królówki,, a także liceum akademickiego w Toruniu. Stwarzamy możliwość pokonywania własnych słabości, osiągania sukcesów na miarę własnych, indywidualnych możliwości.
Przyświeca nam motto ,,Każdy uczeń jest dobry na miarę swoich możliwości,,.
Jesteśmy szkołą bez obwodu.
Do nas może przyjść każdy! Zapraszamy serdecznie!

Ankieta do klasy I SP 2021-2022

Podanie o przyjęcie do klasy I SP 2021-2022